MKJC Vaniyambadi

Chemistry

Faculties

Ms. SUGANYA.K, M.Sc.,,M.Phil.,

LECTURER

Ms. MONISHA.S, M.Sc.,B.Ed.,

LECTURER

Ms. BARANI PRIYA S, M.Sc.,

LECTURER

Ms. THILAGAVATHY J, M.Sc.,,M.Phil.,

LECTURER

Ms. KAVIYA M, M.Sc.,

LECTURER